Каталог > Press > Приходите от продажби за септември 2014

Приходите от продажби за септември 2014

3 Октомври 2014

Уведомяваме Ви, че за месец Септември 2014 година „СОФАРМА” АД реализира ръст в продажбите си с 3% спрямо същия месец на предходната година в т.ч. с 6% ръст на продажбите за вътрешен пазар и 2% ръст на продажбите за износ. Приходите от продажби през деветте месеца на 2014 година се намаляват с 5% спрямо същия период на миналата година в т.ч. с 3% увеличение на продажбите за вътрешен пазар и с 8% намаление на продажбите за износ.