Каталог > Press > Приходите от продажби за януари 2012

Приходите от продажби за януари 2012

2 Февруари 2012

За месец януари 2012 година поради лошите атмосферни условия „СОФАРМА” АД реализира спад в продажбите със 17% спрямо същия месец на предходната година в т.ч. с 37% намаление на продажбите за вътрешен пазар и с 9% намаление на продажбите за износ.