Каталог > Press > Приходите от продажби за януари 2013

Приходите от продажби за януари 2013

5 Февруари 2013

Уведомяваме Ви, че за месец януари 2013 година „СОФАРМА” АД реализира спад в продажбите с 14% спрямо същия месец на предходната година в т.ч. с 3% увеличение на продажбите за вътрешен пазар и с 19% намаление на продажбите за износ.