Каталог > Press > Приходите от продажби за януари 2015

Приходите от продажби за януари 2015

5 Февруари 2015

Уведомяваме Ви, че за месец януари 2015 година „СОФАРМА” АД реализира спад в продажбите си с 43% спрямо същия месец на предходната година. Волатилността на рублата наложи актуализация на цените на продуктите предназначени за руския пазар, поради което дружеството ограничи износа си към Русия през периода. Считаме, че това забавяне в началото на годината ще бъде наваксано през първото тримесечие. Общо, продажбите за износ бележат спад от 61%, докато продажбите за вътрешен пазар нарастват с 11%.