Каталог > Press > Приходите от продажби за юли 2012

Приходите от продажби за юли 2012

3 Август 2012

Уведомяваме Ви, че за месец юли 2012 година „СОФАРМА” АД реализира ръст в продажбите с 26% спрямо същия месец на предходната година в т.ч. с 63% увеличние на продажбите за износ и с 10% намаление на продажбите за вътрешен пазар. Приходите от продажби през седемте месеца на тази година се повишиха с 4%, в т.ч. с 12% спад за вътрешен пазар и с 10% увеличение за износ в сравнение със същия период на 2011 година.