Каталог > Press > Приходите от продажби за юли 2013

Приходите от продажби за юли 2013

5 Август 2013

Уведомяваме Ви, че за месец юли 2013 година „СОФАРМА” АД реализира спад в продажбите си с 16% спрямо същия месец на предходната година в т.ч. с 10% намаление на продажбите за вътрешен пазар и с 19% намаление на продажбите за износ. Приходите от продажби от началото на тази година се намаляват с 2%, в т.ч. с 5% увеличение на продажбите за вътрешен пазар и с 4% спад за износ спрямо същия период на 2012 година.