Каталог > Press > Приходите от продажби за юни 2012

Приходите от продажби за юни 2012

5 Юли 2012

Уведомяваме Ви, че за месец юни 2012 година „СОФАРМА” АД реализира ръст в продажбите с 5% спрямо същия месец на предходната година в т.ч. с 10% увеличние на продажбите за износ и с 8% намаление на продажбите за вътрешен пазар. Приходите от продажби през полугодието на тази година се повишиха с 2%, в т.ч. с 12% спад за вътрешен пазар и със 7% увеличение за износ в сравнение с полугодието на 2011 година.