Каталог > Press > Приходите от продажби за юни 2013

Приходите от продажби за юни 2013

5 Юли 2013

Уведомяваме Ви, че за месец юни 2013 година „СОФАРМА” АД реализира спад в продажбите си с 5% спрямо същия месец на предходната година в т.ч. с 21% увеличение на продажбите за вътрешен пазар и с 13% намаление на продажбите за износ. Приходите от продажби през полугодието на тази година бележат ръст от 0,01% спрямо същия период на 2012г. в т.ч. със 7% увеличение на продажбите за вътрешен пазар и с 2% спад за износ.