Каталог > Press > Приходите от продажби за юни 2014

Приходите от продажби за юни 2014

4 Юли 2014

Уведомяваме Ви, че за месец юни 2014 година „СОФАРМА” АД реализира спад в продажбите си с 8% спрямо същия месец на предходната година в т.ч. с 7% спад на продажбите за вътрешен пазар и 9% спад на продажбите за износ, обусловено от събитията в източна Украйна. Приходите от продажби през шестмесечието на 2014 година се намаляват с 6% спрямо същия период на миналата година в т.ч. с 2% увеличение на продажбите за вътрешен пазар и с 8% намаление на продажбите за износ.