Каталог > Press > Приходите от продажби за юни 2015

Приходите от продажби за юни 2015

3 Юли 2015

Уведомяваме Ви, че за месец юни 2015 година „СОФАРМА” АД реализира спад в продажбите си с 36% спрямо същия месец на предходната година в т.ч. изпълнение на продажбите за вътрешен пазар и с 51% спад на продажбите за износ. Приходите от продажби за първо полугодие на тази година намаляват с 16% спрямо същия период на миналата година в т.ч. с 13% увеличение на продажбите за вътрешен пазар и с 28% спад в продажбите за износ.