Каталог > Press > Продажба на дял от капитал

Продажба на дял от капитал

5 Октомври 2016

Уведомяваме Ви, че Съветът на директорите на “Софарма” АД разгледа постъпило na 4.10.2016 година предложение от “Хомоген” АД за продажба на дял от капитала на “Вета Фарма” АД. Съвета на директорите упълномощава изпълнителния директор да проведе преговори с представители на дружеството продавач.