Каталог > Press > Публикуване на тримесечни финансови отчети и нов уеб сайт

Публикуване на тримесечни финансови отчети и нов уеб сайт

17 Октомври 2016

 Уведомяваме Ви, че като част от своята политика за прозрачност и водейки се от добрите практики за корпоративно управление, Софарма АД ще продължи да публикува тримесечни финансови индивидуални и консолидирани отчети в тяхната цялост в услуга на акционерите си и инвестиционната общност.

Уведомяваме ви, че дружеството публикува регулирана информация на www.sopharmagroup.bg - новата интернет страница на Група Софарма.