Каталог > Press > Резултати от търговото предлагане за акциите на Момина крепост АД

Резултати от търговото предлагане за акциите на Момина крепост АД

9 Юли 2015

Уведомяваме Ви за резултатите от търговото предлагане за акциите на „Момина Крепост” АД, публикувани в два централни ежедневница: в. „Капитал Дейли“ и в. „Сега“ от 01.07.2015 г.. Във връзка с изпълнението на изискванията на чл. 37, ал. 1 от Наредба №13 за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции, „Софарма“ АД в качеството си на търгов предложител, отправил търгово предложение по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК за закупуване на всички акции на останалите акционери в „Момина Крепост” АД, уведомява за резултати от търговото предлагане: - акционери, приели търговото предложение: 38 акционери с общ брой акции: 211 991 броя. - в резултат на осъщественото търгово предлагане и след приключване на сделките с акционерите, които са го приели, „Софарма“ АД притежава пряко 92.62% от акциите с право на глас в общото събрание на „Момина Крепост” АД.