Каталог > Press > Ръст на основните експортни пазари през първо полугодие на 2019 година

Ръст на основните експортни пазари през първо полугодие на 2019 година

30 Юли 2019

София, България, 30 юли 2019 година – Съгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК “Софарма“ АД уведомява, че дружеството приключва първо полугодие с ръст на приходите от продажби на експортните пазари с 10%, а основните експортни пазари продължават тенденцията на стабилен ръст и добро представяне на приоритетните продукти.

Следвайки стратегията на компанията за разширяване на присъствието на нови територии, „Софарма“ АД за първи път продаде свои продукти в Швеция.

„Стремим се да стабилизираме позициите си там, където сме навлезли едва преди няколко години и където растем с постоянство, макар и от ниски бази. Целта ни е да постигнем диверсификация и да развиваме перспективни партньорски отношение в държави като Виетнам, Тунис, Финландия и т.н.“, коментира д.и.н. Огнян Донев, изпълнителен директор и председател на Съвета на директорите на „Софарма“ АД.