Каталог > Press > Съобщение свързано с резултатите от търговото предложение за акциите на Момина крепост АД

Съобщение свързано с резултатите от търговото предложение за акциите на Момина крепост АД

1 Юли 2015

Съобщение за резултатите от търговото предлагане за акциите на „Момина Крепост” АД На основание чл. 157 от ЗППЦК и чл. 37, ал. 1 от Наредба №13 за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции, „Софарма“ АД в качеството си на търгов предложител, отправил търгово предложение по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК за закупуване на всички акции на останалите акционери в „Момина Крепост” АД, уведомява относно следните резултати от търговото предлагане: акционери, приели търговото предложение: 38 акционера с общ брой акции: 211 991. В резултат на осъщественото търгово предлагане и след приключване на сделките с акционерите, които са го приели, „Софарма“ АД ще притежава пряко 92.62% от акциите с право на глас в общото събрание на „Момина Крепост” АД.