Каталог > Press > Среща с инвеститорите

Среща с инвеститорите

20 Ноември 2018

“Софарма“ АД уведомява, че на 16 ноември, 2018 година в гр. София на бул. “Рожен” № 16 се проведе Годишна среща с инвеститорите на "Софарма" АД и “Софарма Трейдинг” АД, която стартира в 13:30 часа и приключи в 17:00 часа. За участие в срещата бяха регистрирани 62 гости.

Срещата започна с въпроси от инвеститорите към мениджмънта на “Софарма” АД и “Софарма трейдинг” АД.

Г-н Димитров, представи най-големия логистичен център на “Софарма Трейдинг” АД, разположен на площ 15 000 кв. м., от които чистата складова площ е 10 000 кв. м. В центъра е имплементирана автоматизираната система за управление на складови наличности и дистрибуция на лекарствени продукти – KNAPP, която няма аналог на Балканския полуостров. Модерната технология ускорява 7 пъти процеса на обработка на клиентските поръчки.

Гостите имаха възможност да посетят Регионалния дистрибуционен център на “Софарма Трейдинг” АД, автоматизиран със системата KNAPP.