Каталог > Press > “Унифарм” АД вече е част от “Софарма” АД

“Унифарм” АД вече е част от “Софарма” АД

13 Септември 2018

“Софарма“ АД уведомява, че процедурата по вливането на “Унифарм” АД в “Софарма” АД приключи днес с вписване номер 20180913171143 в Търговския регистър.

Като примащо дружество на “Софарма” АД предстои да предприеме отписване на заличеното юридическо лице “Унифарм” АД от регистъра на публичните дружества и от “БФБ – София” АД, регистрация на новите акционери в “Централен депозитар” АД и вписване на вливането в службата по вписванията.