Каталог > Press > Уведомление

Уведомление

6 Януари 2017

Уведомяваме Ви, че 2017 година стартира с положителни новини относно регистрацията и последващото развитие на продукта ни Табекс. На компанията купувач на дяловете на “Софарма” АД в Екстаб - Achieve - предстои сливане с друг силен играч в разработването и регистрацията на иновативни медикаменти Oncogenex, публична компания, чийто акции се търгуват на NASDAQ (http://in.reuters.com/article/idINFWN1EV0QP). Предвижда се процедурата по вливане да приключи около средата на 2017 година след одобрение от Американската Комисия за финансов надзор. “Софарма” АД ще притежава около 3.5% в новообразуваната компания, която ще се стреми да стартира стъпките за регистрацията на продукта Табекс в Американската Агенция за храните и лекарствата още през 2017 година.

Освен работата по Табекс, компанията работи и по регистрацията на други лекарства, включително и такива подобряващи шансовете за лечение на определени видове рак.