Каталог > Press > Уведомление

Уведомление

27 Февруари 2017

Уведомяваме Ви, че Комисията за защита на конкуренцията на Република Молдова разреши на ”Софарма” АД да придобие над 51% от капитала на ”РАП Фарма Интернешънъл” ООД.