Каталог > Press > Уведомление

Уведомление

6 Април 2017

Уведомяваме Ви, че на 05.04.0217 година “Софарма” АД получи решение на КЗК, че придобиването от страна на “Софарма” АД на акции от капитала на “Доверие обединен холдинг” АД на този етап не подлежи на предварително уведомление по чл. 24, ал. 2 от ЗЗК.

“Софарма” АД ще предприеме съответните действия при достигането на установените прагове изискващи отправяне на търгово предложение към останалите акционери на “Доверие обединен холдинг” АД.