Каталог > Press > Уведомление

Уведомление

20 Септември 2017

Уведомяваме Ви, че на 18 и 19 септември 2017 г. “Софарма” АД придоби 12 927 акции от капитала на “Унифарм” АД в резултат на подадени искания от акционери техните акции да бъдат изкупени по реда на чл. 157б от ЗППЦК.

Срокът за изкупуване на акции по реда на чл. 157б изтече на 19 септември 2017 г.