Каталог > Press > Уведомление

Уведомление

4 Юни 2018

С дълбоко прискърбие съобщаваме, че Г-н Андрей Брешков, член на Съвета на директорите на „Софарма“ АД почина внезапно. Вечна му памет!

До попълване състава на Съвета на директорите по реда на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа, същият ще продължава да изпълнява функциите си в състав от четири човека.