Каталог > Press > Уведомление към полската КФН No. 14/2015

Уведомление към полската КФН No. 14/2015

5 Февруари 2015

Изх. Номер:

191-00-41 / 05.02.2015 г.

Уведомление към полската КФН No. 14/2015 Дата: 05 Февруари 2015

Софарма АД информира, че от 29 Януари 2015 до и включително 04 Февруари 2015 Дружеството изкупи обратно 3 200 собствени акции представляващи 0.0024% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 11 534.90 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 3.605.

Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 23.06.2010 година.

Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5 126 021, представляващи 3.88% от акционерния капитал на Дружеството.

Основание: чл. 56.1 от Полския Закон за публично предлагане, условия определящи предлагането на финансови инструменти за организирана търговия и публични дружества от 29 юли, 2005 година.

С уважение,

Пелагия Виячева

Директор за връзка с инвеститорите

Софарма АД

download