Каталог > Press > Уведомление от „Ромфарм компани” ООД

Уведомление от „Ромфарм компани” ООД

8 Декември 2017

Уведомяваме Ви, че на 08.12.2017 година в „Софарма” АД постъпиха две Уведомления за разкриване на дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК от „Ромфарм компани” ООД за продажба на акции от капитала на “Софарма” АД.

Първото уведомление касае продажбата на 6 000 000 акции, с която участието на „Ромфарм компани” ООД в капитала на „Софарма” АД пада под 15% до 12.88%. Датата на регистрация на сделката в Централен депозитар АД е 07.12.2017 година.

Второто уведомление касае продажбата на 4 685 000 акции, с която участието на „Ромфарм компани” ООД в капитала на „Софарма” АД пада под 10% до 9.41%. Датата на регистрация на сделката в “Централен депозитар” АД е 08.12.2017 година.