Каталог > Press > Уведомление относно изплащане на дивидента

Уведомление относно изплащане на дивидента

12 Юни 2017

 

Уведомяваме Ви, че на 21.08.2017 година “Софарма” АД ще започне да изплаща дивидента гласуван на ОСА на 02.06.2017 година в размер на 10 стотинки на акция.

Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистъра на „Централен депозитар” АД като акционери на 14-я ден след деня на Общото събрание, а именно 16.06.2017 година.

В съответствие с Правилника на “Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща както следва: за акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на “Юробанк и Еф Джи - България” АД /Пощенска банка/ в страната.