Каталог > Press > Уведомление относно ОСА

Уведомление относно ОСА

11 Април 2018

“Софарма“ АД  („Дружеството“) уведомява, че подадената на 29 март, 2018 година в ТР покана за свикване на Редовно Общо събрание на акционерите на 11 май, 2018 година на „Софарма“ АД не беше обявена в съответствие с изискването на чл. 223, ал. 5 от ТЗ, което прави провеждането му на тази дата невъзможно.

Предстои Съветът на директорите да определи следваща дата за провеждането на РОСА и да предприеме съответните действия за свикването му в най-кратки срокове.