Каталог > Press > Уведомление относно реда и условията за изплащане на дивидента за 2017 година

Уведомление относно реда и условията за изплащане на дивидента за 2017 година

16 Юли 2018

“Софарма“ АД уведомява, че на 23.07.2018 година Дружеството ще започне да изплаща дивидента гласуван на ОСА на 15.06.2018 година в размер на 11 стотинки на акция.

Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистъра на „Централен депозитар” АД като акционери на 14-я ден след деня на Общото събрание, а именно 29.06.2018 година.

В съответствие с Правилника на “Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща както следва: за акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на “Юробанк и Еф Джи - България” АД /Пощенска банка/ в страната.