Каталог > Press > Уведомление относно реда и условията за изплащане на дивидента за 2017 година на клиенти на ИП „Бета Корп“ АД

Уведомление относно реда и условията за изплащане на дивидента за 2017 година на клиенти на ИП „Бета Корп“ АД

22 Август 2018

“Софарма“ АД („Дружеството“) (3JR:„БФБ – София“, SPH: Warsaw Stock Exchange) уведомява, че акционерите на „Софарма“ АД, които имат право да получат дивидент разпределен на РОСА проведено на 15.06.2018 година и са имали сметки в ИП „Бета Корп“ АД, на който с Решение № 675-ИП/09.07.2018 г. на КФН е открито производство по отнемане на лиценза, ще могат да получат дивидента си на касата на дружеството на ул. „Илиенско шосе“ 16 в град София между 10:00-12:00 часа или 14:00-16:00 часа всеки работен ден.