Каталог > Press > Уведомление за актуализирана покана за ОСА 02.06.2017г.

Уведомление за актуализирана покана за ОСА 02.06.2017г.

5 Май 2017

Във връзка с вписване в ТР на допълнителни въпроси към дневния ред на Редовно Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, насрочено за 02.06.2017г., представяме актуализирана покана. Материалите за допълнителните точки са публикувани заедно с останалите материали за събранието на 28.04.2017г.