Каталог > Press > Уведомление за обратно изкупени акции

Уведомление за обратно изкупени акции

21 Юни 2018

“Софарма“ АД уведомява, че на 20 юни 2018г. Дружеството изкупи обратно 2 200 собствени акции представляващи 0.00163%  от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 9 340.00 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 4.25.

Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Извънредно общо събрание от 23.02.2018 година.


Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е  9 070 406, представляващи 6.73% от акционерния капитал на Дружеството.