Каталог > Press > Уведомление за обратно изкупени акции

Уведомление за обратно изкупени акции

22 Юни 2018

“Софарма“ АД уведомява, че на 21 юни 2018г. Дружеството изкупи обратно 4 250 собствени акции представляващи 0.0032%  от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 18 006.88 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 4.24.

Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Извънредно общо събрание от 23.02.2018 година.


Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е  9 074 656, представляващи 6.73% от акционерния капитал на Дружеството.