Каталог > Press > Уведомление за обратно изкупени акции

Уведомление за обратно изкупени акции

13 Декември 2018

“Софарма“ АД уведомява, че на 13 декември 2018г. в резултат на разпределяне на бонус акции на служителите по случай 85-годишния юбилей на “Софарма” АД, Дружеството прехвърли на служителите си 500 собствени акции представляващи 0.0004%  от капитала на Дружеството.

Общият брой на обратно изкупените акции след това прехвърляне е 8 857 836, представляващи 6.57% от акционерния капитал на Дружеството.