Каталог > Press > Уведомление за обратно изкупени акции

Уведомление за обратно изкупени акции

27 Юни 2018

Софарма“ АД (3JR:„БФБ – София“, SPH: Warsaw Stock Exchange) уведомява, че на 26 юни 2018г. Дружеството изкупи обратно 19 373 собствени акции представляващи 0.0144%  от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 82 568.31 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 4.26. Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Извънредно общо събрание от 23.02.2018 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е  9 127 720, представляващи 6.77% от акционерния капитал на Дружеството.