Каталог > Press > Уведомление за обратно изкупени акции

Уведомление за обратно изкупени акции

18 Декември 2018

“Софарма“ АД уведомява, че на 17 декември 2018г. Дружеството изкупи обратно 17 000 собствени акции представляващи 0.0126% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 61 200.00 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 3.60.

Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Извънредно общо събрание от 23.02.2018 година.

Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 8 880 836, представляващи 6.59% от акционерния капитал на Дружеството.