Каталог > Press > Уведомление за обратно изкупени акции

Уведомление за обратно изкупени акции

27 Декември 2018

“Софарма“ АД уведомява, че на 21 декември 2018г. Дружеството изкупи обратно 3 500 собствени акции представляващи 0.0026% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 12 425.00 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 3.55.

Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Извънредно общо събрание от 23.02.2018 година.

Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 8 881 336, представляващи 6.59% от акционерния капитал на Дружеството.