Каталог > Press > Уведомление за обратно изкупени акции

Уведомление за обратно изкупени акции

11 Декември 2019

София, България, 11 декември 2019 годинаСъгласно изискванията на чл. 111, ал. 8 от ЗППЦК Софарма“ АД уведомява, че на 10 декември 2019 г. Дружеството изкупи обратно 25 000 собствени акции представляващи 0.0185%  от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 85 800 на „БФБ – София“ АД, при средна цена BGN 3,432.

Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 8 906 832, представляващи 6.61% от акционерния капитал на Дружеството.