Каталог > Press > Уведомление за обратно изкупени акции

Уведомление за обратно изкупени акции

29 Юни 2018

"Софарма" АД (3JR:„БФБ – София“, SPH: Warsaw Stock Exchange) уведомява, че на 28 юни 2018г. Дружеството изкупи обратно 233 собствени акции представляващи 0.00017%  от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 959.96 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 4.12. Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Извънредно общо събрание от 23.02.2018 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е  9 139 810, представляващи 6.78% от акционерния капитал на Дружеството.