Каталог > Press > Уведомление за обратно изкупени акции

Уведомление за обратно изкупени акции

2 Юли 2018

Софарма“ АД уведомява, че на 29 юни 2018г. Дружеството изкупи обратно 8 500 собствени акции представляващи 0.0063%  от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 34 825.00 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 4.097. Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Извънредно общо събрание от 23.02.2018 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е  9 148 310, представляващи 6.79% от акционерния капитал на Дружеството.