Каталог > Press > Уведомление за обратно изкупени акции

Уведомление за обратно изкупени акции

29 Октомври 2018

“Софарма“ АД уведомява, че на 29 октомври 2018г. в резултат на разпределяне на бонус акции на служителите по случай 85-годишния юбилей на “Софарма” АД, Дружеството прехвърли на служителите си 9 450 собствени акции представляващи 0.070%  от капитала на Дружеството.

Общият брой на обратно изкупените акции след това прехвърляне е 8 836 866, представляващи 6.56% от акционерния капитал на Дружеството.