Каталог > Press > Уведомление за одобрение от КФН на Договора за преобразуване чрез вливане на “Унифарм” АД в “Софарма” АД

Уведомление за одобрение от КФН на Договора за преобразуване чрез вливане на “Унифарм” АД в “Софарма” АД

27 Юни 2018

Уведомяваме Ви, че на 25.06.2018 година “Софарма” АД получи одобрение от КФН на Договора за преобразуване чрез вливане на “Унифарм” АД в “Софарма” АД, както и на докладите на управителните органи и докладите на проверителите. Справедливата цена на акциите на участващите в преобразуването дружества е определена въз основа на общоприети оценъчни методи. Въз основа на справедливата цена на акциите на участващите в преобразуването дружества се формира съотношение на замяна от 0.957502, което означава, че една акция на преобразуващото се дружество “Унифарм” АД следва да се замени с 0.957502 акции на приемащото дружество “Софарма” АД от обратно изкупените акции, с които разполага приемащото дружество.

Всички условия по преобразуването са описани подробно в Договора за преобразуване и докладите на управителните органи, които предстои да бъдат одобрени на ОСА на двете дружества. Процедурата по свикване на ОСА на двете дружества e стартирана и се очаква двете събрания да се проведат на 1 август 2018 година.