Каталог > Press > Уведомление за придобиване на собствени акции

Уведомление за придобиване на собствени акции

12 Септември 2017

"Софарма" АД информира, че на 11 септември 2017 Дружеството изкупи обратно 10 000 собствени акции представляващи 0.0074%  от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 45 125.00 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 4.51.

Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 23.06.2010 година.

Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е  5 255 102, представляващи 3.90 % от акционерния капитал на Дружеството.