Каталог > Press > Уведомление за придобиване на собствени акции

Уведомление за придобиване на собствени акции

18 Септември 2017

Софарма АД информира, че на 15 септември 2017 Дружеството изкупи обратно 15 695 собствени акции представляващи 0.011%  от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 67 954.41 на   БФБ – София АД, при средна цена BGN 4.33.

Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 23.06.2010 година.

Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е  5 318 717, представляващи 3.95 % от акционерния капитал на Дружеството.