Каталог > Press > Уведомление за придобиване на собствени акции

Уведомление за придобиване на собствени акции

15 Декември 2017

Софарма АД информира, че на 14 декември 2017 Дружеството изкупи обратно 3 000 собствени акции представляващи 0.0022%  от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 12 855.00 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 4.285.

Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 23.06.2010 година.

Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е  8 891 880, представляващи 6.60 % от акционерния капитал на Дружеството.