Каталог > Press > Уведомление за придобиване на собствени акции

Уведомление за придобиване на собствени акции

18 Декември 2017

Софарма АД информира, че на 15 декември 2017 Дружеството изкупи обратно 130 166 собствени акции представляващи 0.0966%  от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 558 151.81 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 4.2880.

Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 23.06.2010 година.

Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е  9 022 046, представляващи 6.693 % от акционерния капитал на Дружеството.