Каталог > Press > Уведомление за придобиване на собствени акции

Уведомление за придобиване на собствени акции

8 Февруари 2018

“Софарма“ АД уведомява, че на 29 декември 2017г. Дружеството изкупи обратно 1 186  собствени акции представляващи 0.00088%  от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 5080.82 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 4.28.

Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 23.06.2010 година.
Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е  8 904 000, представляващи 6.61% от акционерния капитал на Дружеството.