Каталог > Press > Уведомление за придобиване на собствени акции

Уведомление за придобиване на собствени акции

5 Юни 2018

 “Софарма“ АД уведомява, че на 4 юни 2018г. Дружеството изкупи обратно 6 600  собствени акции представляващи 0.00490%  от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 27900.00 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 4.23.

Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Извънредно общо събрание от 23.02.2018 година.


Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е  9 040 766, представляващи 6.707% от акционерния капитал на Дружеството.