Каталог > Press > Уведомление за придобиване на собствени акции

Уведомление за придобиване на собствени акции

14 Юни 2018

 “Софарма“ АД уведомява, че на 13 юни 2018г. Дружеството изкупи обратно 24 062  собствени акции представляващи 0.0179%  от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 102 654.12 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 4.27.

Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Извънредно общо събрание от 23.02.2018 година.
Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е  9 064 828, представляващи 6.72% от акционерния капитал на Дружеството.