Каталог > Press > Уведомление за придобиване на собствени акции

Уведомление за придобиване на собствени акции

18 Юни 2018

“Софарма“ АД  уведомява, че на 15 юни 2018г. Дружеството изкупи обратно 2 272  собствени акции представляващи 0.0017%  от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 9 652.72 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 4.25.

Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Извънредно общо събрание от 23.02.2018 година.


Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е  9 068 100, представляващи 6.73% от акционерния капитал на Дружеството.