Каталог > Press > Уведомление за придобиване на собствени акции

Уведомление за придобиване на собствени акции

20 Юни 2018

“Софарма“ АД уведомява, че на 19 юни 2018г. Дружеството изкупи обратно 106 собствени акции представляващи 0.0000786%  от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 450.50 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 4.25.

Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Извънредно общо събрание от 23.02.2018 година.


Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е  9 068 206, представляващи 6.73% от акционерния капитал на Дружеството.