Каталог > Press > Уведомление за придобиване на собствени акции

Уведомление за придобиване на собствени акции

25 Юни 2018

“Софарма“ АД уведомява, че на 22 юни 2018г. Дружеството изкупи обратно 4 740 собствени акции представляващи 0.0035%  от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 20 002.80 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 4.22.

Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Извънредно общо събрание от 23.02.2018 година.


Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е  9 079 396, представляващи 6.74% от акционерния капитал на Дружеството.